Menu strony

Gdzie można znaleźć obszerny wybór utworów autorów muzyki klasycznej?

Muzyka klasyczna, zwana również muzyką poważną, to w powszechnym rozumieniu muzyka tworzona przez kompozytorów zmarłych wiele wieków temu, uważanych za klasyków z rozmaitych przyczyn. Można pokusić się o stwierdzenie, że muzykę poważną wyróżnia to, że zazwyczaj służy tylko do słuchania, w odróżnieniu od muzyki tanecznej.


W Polsce niewątpliwie nagminnie wymienianym klasycznym kompozytorem jest Fryderyk Chopin, ze względu na urodzenie w Polsce i polskie korzenie. Z kolei jednym z jego najbardziej znaczących, a przy tym najbardziej deconianych dzieł na świecie jest Etiuda Rewolucyjna c-moll. W kraju wielkim powodzeniem i szacunkiem cieszą się odbywające się raz na jakiś czas Konkursy Chopinowskie, których laureaci mają później duży prestiż w kręgach związanych z muzyką.

Klasycy wiedeńscy i ich dorobek
Muzyka klasyczna (dobre źródło: dobre płyty z klasyczną muzą) określana mianem „klasyków wiedeńskich” popularnie obejmuje się trzech kompozytorów tworzących w Wiedniu, mianowicie Ludwiga van Beethovena, Josepha Haydna i Wolfganga Amadeusza Mozarta. Ci trzej artyści wnieśli ogromny wkład w muzykę światową, uważani są więc za zasłużonych twórców dla całej europejskiej kultury. Jeżeli chodzi o Beethovena, jego utwory na stałe wpisały się w świadomość mieszkańców krajów europejskich. Szczególnie rozpoznawalny jest pierwszy fragment IX Symfonii, któremu nadano tytuł „Oda do radości”. Na dzień dzisiejszy jest to oficjalny hymn Unii Europejskiej. Kolejnym rozpoznawanym utworem tego artysty jest Bagatela a-moll, znana pod tytułem „Dla Elizy”.

Wpływy we współczesności
Aktualnie bardzo często można zauważyć echa klasycznych dzieł muzycznych w różnych formach. Popularnym przykładem jest klasyczny Kanon D-dur Johanna Pachelbela, który został opracowany na bardzo dużo rozmaitych wersji, a na jego podstawie wciąż powstaje wiele utworów muzyki rozrywkowej. Przykładem może tu być między innymi utwór angielskiego zespołu Oasis „Don’t look back in anger”. Ciekawym przypadkiem wpływu klasycznej muzyki na kulturę współczesności jest hymn Ligi Mistrzów UEFA. Jest to bowiem utwór, a z pewnością jego fragment, doskonale znany miłośnikom piłki nożnej. Fragment ten natomiast jest adaptacją klasycznego utworu Georga Friedricha Haendla z udziałem chóru, śpiewającego słowa kolejno w różnych językach. Obecne formy, w jakie zmienione zostały utwory klasyczne można było obserwować wyraźnie w początkowych latach popularności telefonii komórkowej, kiedy to stworzono pierwsze dzwonki, w dużej mierze oparte na klasycznych melodiach.
22/09/01, 07:02